Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สวนในบ้าน

สวนจัดเอง

สวนน้ำ

สวนขนาดเล็ก

สวนทาวน์เฮาส์

สวนหิน - กรวด

เกร็ตน่ารู้ในการจัดสวน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พรรณไม้ในสวนเล็ก ๆ

ไม้ยืนต้น

ไม้พุ่ม

ไม้คลุมดิน

ไม้เลื้อย

ไม้น้ำ

ไม้ดอก

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สปริงเกลอร์ NTK

สปริงเกลอร์ MTW

พรรณไม้ ที่เหมาะปลูกในพื้นที่ขนาดเล็ก
เฮลิโคเนีย
คล้าใบ
เฟิร์นใบมะขาม
เฮลิโคเนีย
คล้าใบ
เฟิร์นใบมะขาม
คุณนายตื่นสาย
โฮย่า
ชาฮกเกี้ยน
คุณนายตื่นสาย
โฮย่า
ชาฮกเกี้ยน(ชาดัด)
ดาดตะกั๋ว
เคราฤษี
คอร์เดีย
ดาดตะกั่ว
เคราฤษี
คอร์เดีย
ลิปสติก
เดหลี
ไทรเกาหลี
ลิปสติก
เดหลี
ไทรเกาหลี
แพงพวยฝรั่ง
บัวดิน
พลับพลึงหนู
แพงพวยฝรั่ง
บัวดิน
พลับพลึงหนู
หมากผู้หมากเมีย
ลิ้นมังกรแคระ
เอื้องหมายนาดอหแดง
หมากผู้หมากเมีย
ลิ้นมังกรแคระ
เอื้องหมายนาดอกแดง
ลีลาวดี
อัญชัน
โมกลา
ลีลาวดี(ลั่นทม)
อัญชัน
โมกลา
ขิงชมพู
พุดพิชญา
จั๋ง
ขิงชมพู
พุดพิชญา
จั๋ง
สับประรดสี
วาสนาใบด่าง
กุหลาบหิน
สับประรดสี
วาสนาใบด่าง
กุหลาบหิน
ผักบุ้งฝรั่ง
ตีนตุ๊กแก
แก้ว
ผักบุ้งฝรั่ง
ตีนตุ๊กแก
แก้ว
ลิ้นมังกร
กล้วยพัด
ใบเงิน
ลิ้นมังกร
กล้วยพัด
ใบเงิน
ไอริสน้ำ
หนวดปลาหมึกแคระด่าง
ริปซาลิส
ไอริสน้ำ
หนวดปลาหมึกแคระด่าง
ริปซาลิส
จันทร์หอม
ปริกหางกระรอก
ซานาดู
จันทร์หอม
ปริกหางกระรอก
ซานาดู